Djeca i obitelj

Slika /slike/shutterstock_193994486.jpg
Zaštita prava djece i podrška obitelji jedne su od temeljnih vrijednosti hrvatskog društva. Navedene vrijednosti proizlazi iz temeljnog dokumenta na području prava djece, odnosno Konvencije o pravima djeteta. Temeljem Konvencije UN-a o pravima djeteta, svako dijete ima pravo na roditeljstvo koje promiče njegovu dobrobit i puni razvoj potencijala. Potreba da se društveni čimbenici bave roditeljskom skrbi proizlazi upravo iz spomenutog dokumenta koji je definirao prava djeteta, ali i odredio okvir u kojem se sagledavaju odnosi između roditelja i djece, te roditeljska i društvena odgovornost.
 
Odgovorno roditeljstvo nije samo odgovornost roditelja nego i društvene zajednice. Ispunjavanje roditeljskih odgovornosti u skladu s prikazanim određenjem odgovornog roditeljstva podrazumijeva da društvo preuzima svoju odgovornost za stvaranje socijalnih uvjeta za roditeljsko ponašanje u najboljem interesu djeteta - od omogućavanja roditeljeve uključenosti u svakodnevni život djeteta, do osiguravanja sadržaja i resursa u zajednici pomoću kojih roditelj može osnaživati dijete. Stoga je društvena odgovornost za kvalitetu roditeljstva sastavni dio aktivnosti Ministarstva socijalne politike i mladih.  
 
Služba za djecu i obitelj je unutarnja ustrojstvena jedinica u sklopu Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, obitelj i mlade, koja:
 
  • obavlja poslove vezane uz zaštitu i promicanje prava djece, zaštitu i tretman djece u riziku od izdvajanja iz obitelji, te djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s problemima u ponašanju, teškoćama mentalnog zdravlja, djeci izloženoj riziku od trgovanja ljudima i drugim rizicima, nasilje nad i među djecom, obiteljsku politiku, obitelji u riziku, pozitivno i odgovorno roditeljstvo, razvoj i unaprjeđenje udomiteljstva i posvojenja, obiteljske naknade, obiteljsko-pravnu zaštitu, nasilje u obitelji, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, strategija, nacionalnih programa, operativnih i drugih planova i drugih propisa iz djelokruga rada Službe;