EU poslovi

U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obavljaju se poslovi vezani uz rad i sudjelovanje u radu odgovarajućih tijela Europske unije u području socijalne politike i mladih, poslovi vezani uz praćenje i sudjelovanje u aktivnostima Europskog semestra i Metode otvorene koordinacije na području socijalnog uključivanja, poslovi vezani uz izradu i koordinaciju nacionalnih stajališta iz nadležnosti Ministarstva te drugi stručni poslovi vezani uz koordinaciju i ispunjavanje obveza kao zemlje članice EU-a.
 

Europski semestar

Sve zemlje članice obvezale su se ciljeve strategije Europa 2020 prevesti u svoje nacionalne ciljeve i politiku usmjerenu na povećanje gospodarskog rasta. Međutim, jedino osobnim zalaganjem svake zemlje članice te zajedničkim koordiniranim naporom mogu se postići željeni ciljevi. U tu je svrhu Europska komisija uspostavila godišnji ciklus koordinacijske politike pod nazivom Europski semestar. Svake godine Europska komisija poduzima detaljne analize programa ekonomskih i strukturnih reformi zemalja članica te im dostavlja preporuke za narednih 12 – 18 mjeseci. Europski semestar započinje usvajanjem Godišnjeg izvješća o rastu (Annual Growth Survey) od strane Europske komisije, u pravilu krajem kalendarske godine, čime se određuju prioriteti za sljedeće razdoblje.

Europski semestar objedinjuje tri procedure (SGP/Stability and Growth Pact, Europa 2020, MIP/Macroeconomic Imbalalance procedure) koje pokrivaju kompleksno područje politika s brojnim interakcijama i koje se stalno razvija, ali i prilagođava promjenama dogovora.


Nacionalno socijalno izvješće

Republika Hrvatska po osnovi članstva u Europskoj uniji u okviru Metode otvorene koordinacije (eng. open method of coordination) izrađuje Nacionalno socijalno izvješće za pojedinu godinu. Izvješće sadrži pregled stanja na području socijalne zaštite sa sljedećim okvirnim tematskim područjima: socijalna uključenost/siromaštvo, mirovine, zdravlje, obrazovanje, dugotrajna skrb te financijski pokazatelji. Dokument je ujedno i skraćeni prikaz napretka u provedbi Posebnih preporuka za pojedinu državu članicu (eng. country specific recommendation).

Tekst dokumenata u hrvatskoj i engleskoj verziji dostupan je na sljedećim linkovima:

Nacionalno socijalno izvješće za 2016. godinu

National social report 2016

Nacionalno socijalno izvješće za 2015. godinu

National social report 2015

Nacionalno socijalno izvješće za 2014. godinu

National social report 2014
 

Korisni linkovi

Europsko vijeće/Vijeće EU
http://www.consilium.europa.eu/hr/european-council/
 
Europski parlament
http://www.europarl.europa.eu/portal/hr

Europska komisija
http://ec.europa.eu/index_hr.htm

Predstavništvo Europske komisije u RH
http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

Stalno predstavništvo RH pri EU
http://eu.mfa.hr/

Strategija Europa 2020
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_hr.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/hrvatska/country-specific-recommendations/index_en.htm

Annual Growth Survey
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm 

Nacionalni program reformi 2015.

Nacionalni program reformi 2016.

Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2017.

Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015. – 2018.

Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2019.