Izvješće za 2016. godinu

Godišnji izvještaj osnovanih savjeta mladih pri lokalnim i regionalnim (područnim) samoupravama u 2016. godini

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prati stanje u području rada savjeta mladih godišnjim prikupljanjem podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dvadeset jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dostavili su Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvještaje o osnovanim savjetima mladih na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini, tijekom 2016. godine. Sukladno dostavljenim podacima, u Republici Hrvatskoj je osnovano 19 županijskih savjeta mladih, od kojih je 18 aktivno, zatim 66 gradskih savjeta mladih, od čega je 60 aktivno, te 66 općinskih savjeta mladih, od čega je 48 aktivno. Zaključno, od ukupno ustrojenih 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske, osnovan je 151 savjet mladih, od kojih je 126, tijekom 2016. godine, bilo aktivno.
Prema dostavljenim podacima, osnovani županijski, gradski i općinski savjeti mladih, tijekom 2016. godine, održali su ukupno 497 sjednica savjeta mladih, te 231 sastanak s predsjednikom predstavničkog (predsjednik općinskog vijeća, predsjednik gradskog vijeća,  županijske skupštine te predsjednik gradske skupštine Grada Zagreba) i/ili predstavnikom izvršnog tijela (župan, gradonačelnik, općinski načelnik). Nadalje, aktivni županijski, gradski i općinski savjeti mladih, tijekom 2016. godine, provodili su, uz programske, različite aktivnosti koje su najčešće sadržavale organizaciju i provedbu radionica, te predavanja i tribine s tematikom Europske unije, zdravlja, obrazovanja, zapošljavanja, volonterstva i poduzetništva. Najčešće aktivnosti sudjelovanja koje su navodili bile su sljedeće: sudjelovanje na koordinaciji gradskih i županijskih savjeta, sudjelovanje u obilježavanju prigodnih datuma (dan općine, dan grada, Međunarodni dan  mladih, blagdani), sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih, sudjelovanje na konferenciji „Mladi i EU“ te sudjelovanje na aktivnostima lokalnih i regionalnih info centara. Nadalje, savjeti mladih su organizirali i sportske aktivnosti, humanitarne akcije, konferencije te su sudjelovali na obukama članova savjeta mladih koje provodi Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zaklada Friedrich Ebert.
 
Godišnji izvještaj o osnovanim savjetima mladih u 2016. godini

Popis osnovanih i aktivnih županijskih, gradskih i općinskih savjeta mladih u 2016. godini