Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje 2017. do 2020. godineNova kategorija

OBJAVLJENO: 17. ožujka 2017. godine

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine kojim poziva udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, da se prijave za financijsku podršku programima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Prijava na Poziv vrši u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Trogodišnji program - socijalna skrb (2017.-2020.)

Molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!
 
OBJAVLJENO: 4. travnja 2017.

Izmjena natječajne dokumentacije

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), mijenja se natječajna dokumentacija vezana za Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine.
U Uputama za prijavitelje mijenja se vrijeme i način dostave Obrasca B8 Sporazum o partnerstvu u provedbi programa.
Navedene izmjene nalaze se u privitku.
 
OBJAVLJENO: 5. travnja 2017.

Najčešća pitanja i odgovori
 
OBJAVLJENO: 7. travnja 2017.

Izmjena natječajne dokumentacije

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15),
mijenja se natječajna dokumentacija vezana za Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“
za razdoblje 2017. do 2020. godine.
Mijenja se obrazac pod nazivom „B9 Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa“ i  Upute za prijavitelje, točka 4.2. Procjena prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Poziva na način da se briše slijedeći dio teksta „Programi koji prilikom postupka procjenjivanja ne ostvare ocjenu minimalno 54,  odnosno 1080  bodova, neće se razmatrati za financiranje kroz ovaj Poziv“, te sada glasi „Programi koji prilikom postupka procjenjivanja ne ostvare ocjenu minimalno 60, odnosno 1200  bodova, neće se razmatrati za financiranje kroz ovaj Poziv“.
 
OBJAVLJENO: 19. lipanj 2017.

Objava Privremenih rezultata Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“
za razdoblje 2017. do 2020. godine.
 
OBJAVLJENO: 21. lipnja 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi javnog Poziva
 
OBJAVLJENO: 3. srpnja 2017.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa