Obrasci za izvješća

Obrasci za polugodišnje i završno izvješće za Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu po prioritetnim područjima:
 1. Klubovi za mlade
 2. Regionalni info-centri za mlade
 3. Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET)
 4. Provedba programa mobilnosti mladih ili programa informiranja mladih o mobilnosti
 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 6. Lokalni info-centri
 7. Osposobljavanje za (socijalno)poduzetništvo i samozapošljavanje
 8. Lokalni i regionalni programi za mlade
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu s pozicija Ministarstva socijalne politike i mladih po prioritetnim područjima:
 1. Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji
 2. Projekti usmjereni pomoći socijalno ugroženim obiteljima
 3. Projekti usmjereni integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj
 

Obrasci za polugodišnje izvješće za Poziv za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistecije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (2016. -2018.)

Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara  u 2015. godini i trogodišnjih programa regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine i to:
 1. Izvještaj o provedbi prve godine trogodišnjeg programa regionalnih volonterskih
 2. Izvještaj o provedbi projekata lokalnih volonterskih centara
 


Obrasci prvog privremenog izvještaja za Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)

 


Obrasci završnog izvješća o provedbi druge godine Trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi
 


OBJAVLJENO: 11. listopada 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u 2015. godini.
 
OBJAVLJENO: 11. listopada 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u 2016. godini.
 
OBJAVLJENO: 8. studenog 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika u 2015. godini.
 
OBJAVLJENO: 30. studenog 2016.
Obrasci za polugodišnji  izvještaj za treću godinu provedbe programa iz područja socijalne skrbi, financiranje u razdoblju od  1. lipnja 2016. do 30. studenog 2016. godine
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 5. prosinca 2016.
Obrasci za polugodišnji  izvještaj za drugu godinu provedbe programa regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine.
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 21. prosinca 2016.
Obrasci za završni izvještaj za prvu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2016. do 2018. godine
 
OBJAVLJENO: 5. siječnja 2017.
Obrasci za završni izvještaj za prvu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)
 
OBJAVLJENO: 25. siječnja 2017.
Obrasci za polugodišnji izvještaj za jednogodišnje projekte lokalnih volonterskih centara u 2016. godini
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 16. ožujka 2017.

Obrasci za Prvo privremeno izvješće za drugu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)
Napomena: Uz Prvo privremeno izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 16. ožujka 2017.

Obrasci za šestomjesečno izvješće za drugu godinu provedbe programa/projekata udruga  i jedinica lokalne (regionalne) samouprave usmjerene mladima
Napomena: Uz šestomjesečno izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 4. travnja 2017.

Obrasci za šestomjesečno izvješće za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj u 2016. godini
NAPOMENA: Uz šestomjesečno izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 5. travnja 2017.

Obrasci za polugodišnje izvješće za projekte udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2016. godini
NAPOMENA: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 5. travnja 2017.

Obrasci za izvješće o provedbi treće godine trogodišnjeg programa iz područja socijalne skrbi i završno opisno trogodišnje izvješće za razdoblje 2014. -2017.
NAPOMENA:
Obrazac opisnog završnog izvješća o provedbi trogodišnjeg programa iz područja socijalne skrbi za razdoblje 2014. do 2017. godine te obrasce o provedbi treće godine Trogodišnjeg programa potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa).
Priloge uz opisno izvješće o provedbi treće godine programa kao što su fotografije, medijski članci, evaluacijsko izvješće, izvješće o uvođenju standarda kvalitete  i druge, potrebno je skenirati i također dostaviti u elektronskom obliku te pohraniti u zasebnu označenu mapu (npr. Fotografije i drugo) . Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
Uz obrazac Opisnog izvješća za cjelokupno trogodišnje trajanje programa od 2014.-2017. godine, potrebno je dostaviti samo 3-4 ključna priloga koji dokazuju provedbu trogodišnjeg programa za razdoblje 2014.-2017. godine.
 
OBJAVLJENO: 7. travnja 2017.

Obrasci za polugodišnje izvješće za programe i projekte usmjerene smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina u 2016. godini.
NAPOMENA:
Obrasce za polugodišnje izvješće potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i  elektronskom obliku na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici. Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 14. travnja 2017.

Obrasci za polugodišnje izvješće za projekte usmjerene mladima u 2016. godini
Napomena:  Obrasce za polugodišnje izvješće potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i  elektronskom obliku na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici.
Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.