Obrasci za izvješća

Obrasci za polugodišnje i završno izvješće za Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu po prioritetnim područjima:
 1. Klubovi za mlade
 2. Regionalni info-centri za mlade
 3. Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET)
 4. Provedba programa mobilnosti mladih ili programa informiranja mladih o mobilnosti
 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 6. Lokalni info-centri
 7. Osposobljavanje za (socijalno)poduzetništvo i samozapošljavanje
 8. Lokalni i regionalni programi za mlade
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu s pozicija Ministarstva socijalne politike i mladih po prioritetnim područjima:
 1. Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji
 2. Projekti usmjereni pomoći socijalno ugroženim obiteljima
 3. Projekti usmjereni integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj
 

Obrasci za polugodišnje izvješće za Poziv za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistecije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (2016. -2018.)

Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara  u 2015. godini i trogodišnjih programa regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine i to:
 1. Izvještaj o provedbi prve godine trogodišnjeg programa regionalnih volonterskih
 2. Izvještaj o provedbi projekata lokalnih volonterskih centara
 


Obrasci prvog privremenog izvještaja za Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)

 


Obrasci završnog izvješća o provedbi druge godine Trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi
 


OBJAVLJENO: 11. listopada 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u 2015. godini.
 
OBJAVLJENO: 11. listopada 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u 2016. godini.
 
OBJAVLJENO: 8. studenog 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika u 2015. godini.
 
OBJAVLJENO: 30. studenog 2016.
Obrasci za polugodišnji  izvještaj za treću godinu provedbe programa iz područja socijalne skrbi, financiranje u razdoblju od  1. lipnja 2016. do 30. studenog 2016. godine
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 5. prosinca 2016.
Obrasci za polugodišnji  izvještaj za drugu godinu provedbe programa regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine.
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 21. prosinca 2016.
Obrasci za završni izvještaj za prvu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2016. do 2018. godine
 
OBJAVLJENO: 5. siječnja 2017.
Obrasci za završni izvještaj za prvu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)
 
OBJAVLJENO: 25. siječnja 2017.
Obrasci za polugodišnji izvještaj za jednogodišnje projekte lokalnih volonterskih centara u 2016. godini
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 16. ožujka 2017.

Obrasci za Prvo privremeno izvješće za drugu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)
Napomena: Uz Prvo privremeno izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 16. ožujka 2017.

Obrasci za šestomjesečno izvješće za drugu godinu provedbe programa/projekata udruga  i jedinica lokalne (regionalne) samouprave usmjerene mladima
Napomena: Uz šestomjesečno izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.