Toneri i tinte

Temeljem članka 198. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16),  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (dalje u tekstu: Ministarstvo), kao Naručitelj, priprema provedbu postupka javne nabave tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.
Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na sastanak s ciljem analize tržišta koji će se održati 13. listopada 2017. godine, u 13:00 sati u velikoj dvorani za sastanke Ministarstva na 15. katu, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb.
Molimo gospodarske subjekte da dolazak svojih predstavnika i sudjelovanje najave najkasnije do 13. listopada 2017. godine do 10:00 sati na adresu e-pošte damir.spoljar@mdomsp.hr.
Molimo prijaviti do dva predstavnika (navesti njihovo ime i prezime, funkciju, telefonski broj i adresu e-pošte).