FEAD školska prehrana – 3. Odluka o financiranju

Slika /Logotipovi/FEAD fotka 1.jpg

Dana 02. veljače 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 3. Odluku o financiranju projektnih prijedloga koji su uspješno prošli proces dodjele u okviru otvorenog trajnog Poziva ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017. – 2018)'', financiranog sredstvima iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

3. Odluka o financiranju
 

Pisane vijesti