Ministarstvo otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Na temelju ocjene stanja u području socijalne zaštite Vijeće Europske unije je 2017. godine donijelo posebne preporuke za Republiku Hrvatsku, te se prema preporuci broj 2 očekuje poboljšanje koordinacije i transparentnost socijalnih naknada .

Nacionalnim programom reformi za 2017. godinu istaknuta je potreba nastavka provedbe reforme sustava socijalne zaštite, kako bi se smanjilo siromaštvo, zaštitile najosjetljivije skupine društva i postigao pravedniji i učinkovitiji sustav socijalne zaštite.

S ciljem izvršenja traženih preporuka, kao i provedbe Nacionalnog programa reformi, izrađen je Nacrt prijedloga Akcijskog plana unaprjeđenja socijalnih naknada za razdoblje od 2017. do 2020. godine (dalje: Akcijski plan), koji predstavlja temelj za međuresorno djelovanje i provedbu usklađenih politika u području socijalnih naknada. Akcijskim planom definirane su mjere, nositelji pojedinih mjera i odgovorne institucije, aktivnosti, rokovi provedbe, financijski učinci te način praćenja provedbe planiranih aktivnosti.
Dokument je izrađen u suradnji s članovima međuresorne Radne skupine za izradu revizije sustava socijalnih naknada u Republici Hrvatskoj.
 
Javno savjetovanje otvoreno je na Središnjem državnom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja", dostupno na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5982
 
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 11. rujna do 10. listopada 2017. godine.

Pisane vijesti