Ministarstvo u studijskom posjetu institucijama socijalne skrbi u Francuskoj

 • Slika /Twinning01/IMG_3278.JPG
 • Slika Ured Fonda za obiteljske naknade (CAF) pokrajine Indre-et-Loire u Toursu
 • Slika Državna tajnica Marija Pletikosa i direktorica Fonda za obiteljske naknade pokrajine Indre-et-Loire u Toursu Gaëlle GAUTRONNEAU
 • Slika Socijalna radnica u CAF-u u gradu Toursu
 • Slika Obilazak mini-jaslica CISPEO u Toursu za populaciju u procesu uključivanja na tržište rada
 • Slika Dječji ormarić u mini-jaslicama CISPEO u Toursu za populaciju u procesu socijalnog uključivanja na tržište rada
 • Slika Posjet Solidarnoj kući Vijeća okruga Indre-et-Loire u Toursu
 • Slika Posjet Solidarnoj kući Vijeća okruga Indre-et-Loire u Toursu
 • Slika Socijalne radnice u Solidarnoj kući okruga Indre-et-Loire predstavljaju aktivnosti u suzbijanju siromaštva djece i integraciju obitelji
 • Slika Julien Lauprêtre, predsjednik krovne udruge za borbu protiv siromaštva i prekarnosti Secours populaire français (SPF)
 • Slika Jean-Luc Outin, voditelj istraživanja u ekonomskom centru na Sorbonni, stručnjak u sklopu Nacionalnog opservatorija za siromaštvo i socijalnu isključenost (ONPES)

Svrha posjeta je analiza primjera dobre prakse pravodobnog pružanja socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva, posebice djeci

PARIZ, 15. svibnja 2017. – Izaslanstvo Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predvođeno državnom tajnicom Marijom Pletikosom boravit će od 15. - 19. svibnja u studijskom posjetu francuskim institucijama socijalne skrbi sa sjedištem u Parizu i gradu Toursu u središnjoj Francuskoj u sklopu projekta Institucionalno jačanje sustava socijalne skrbi radi poboljšanja ciljanja socijalnih programa i smanjenja siromaštva. Projekt financira Europska unija, a usmjeren je smanjenju obiteljskog i dječjeg siromaštva u Hrvatskoj.  

Hrvatsko izaslanstvo susrest će se s francuskim kolegama iz vladinog i nevladinog sektora koij će im predstaviti svoje aktivnosti usmjerene na borbu protiv siromaštva i prekarnosti. Tako će, među ostalim, hrvatski stručnjaci posjetiti francusko Ministarstvo socijalne politike i zdravstva, Državni fond za obiteljske naknade (CNAF), ekvivalent hrvatskog Centra za socijalnu skrb, te krovnu nevladinu organizaciju Secours populaire français (SPF) koja promiče socijalnu inkluziju i pruža podršku pojedincima i obiteljima u ostvarivanju njihovih prava na smještaj, zdravstvenu skrb, profesionalnu integraciju i sl.

U gradu Toursu posjetit će Vijeće okruga Indre-et-Loire kojemu Tours pripada te podružnicu Fonda za obiteljske naknade (CAF) tog okruga kako bi stekli uvid u provedbu socijalnih mjera na lokalnoj razini. Francuski i hrvatski kolege razmijenit će isto tako iskustva u ostvarivanju prava na socijalne usluge i naknade za obitelji u riziku od siromaštva, kao i iskustva informatičkog sustava praćenja i evaluacije socijalnih programa. 

Ovaj projekt suradnje Hrvatske i Francuske vrijedan je 1,1 milijun eura i zajednički ga provode Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske i  Vlada Francuske Republike. Provedbeni partner projekta je Expertise France, francuska agencija za međunarodnu tehničku pomoć. Projekt je započeo u siječnju 2017. i provodit će se kroz razdoblje od godinu i pol, zaključno do srpnja 2018. godine.  

Više o projektu na: http://www.mdomsp.hr/eu-kutak/zajedno-protiv-djecjeg-siromastva-4475/4475.

Pisane vijesti