Potpisan Ugovor između MDOMSP i Udruge gradova u RH u svrhu provedbe programa edukacije za članove savjeta mladih u RH i održavanja Nacionalne konferencije savjeta mladih

  • Slika /Vijesti2017/20171229_105020.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 29. prosinca 2017. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisan je Ugovor o suradnji i financijskoj potpori u svrhu provedbe programa edukacije za članove savjeta mladih u Republici Hrvatskoj i održavanja Nacionalne konferencije savjeta mladih između ovog Ministarstva i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Ugovor su potpisali ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić te g. Željko Turk, predsjednik Udruge gradova.

Sukladno Zakonu o savjetima mladih (Narodne novine, broj 41/14), ministarstvo nadležno za mlade provodi nadzor nad provedbom predmetnog Zakona. Prilikom provedbe nadzora, koji obuhvaća redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pokazala se potreba za edukacijom članova savjeta mladih.

Udruga gradova od 2015. godine organizira i provodi edukacije za članove gradskih, općinskih i županijskih savjeta mladih, ali i predstavnike izvršne i predstavničke vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini. Do sada je provedeno ukupno 30 edukacija na kojima je sudjelovalo više od 400 sudionika, odnosno 60-ak savjeta mladih. Uz obuku, Udruga gradova redovito organizira i godišnju Nacionalnu konferenciju, koja svake godine okuplja oko 100 sudionika u svrhu razmjene iskustava i kreiranja zajedničkih prijedloga za poboljšanje kvalitete rada savjeta mladih u Republici Hrvatskoj.

Sukladno navedenome, a temeljem potpisanog Ugovora, Udruga gradova provodit će programe edukacije za članove savjeta mladih na lokalnoj i regionalnoj razini i u 2018. godini te, u suradnji s Ministarstvom, izraditi i tiskati priručnik o savjetima mladih. Priručnik će sadržavati osnovne informacije o savjetima mladih, upute i smjernice o primjeni zakonodavnog okvira te predstaviti najbolje prakse savjeta mladih. Priručnik će biti namijenjen članovima savjeta mladih i ostalim sudionicima edukacije te će znatno olakšati rad članovima savjeta mladih i pomoći u prijenosu znanja članovima koji eventualno nisu sudjelovali u edukaciji.

Pisane vijesti