Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić je dana 14. veljače 2017. godine donijela Odluku o  osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 

Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Pisane vijesti