Rezolucijom Glavne skupštine Ujedinjenih naroda 3. prosinac obilježava se kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Slika /Vijesti2017/idpwd_logo_standard.jpg

Glavna skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 1992. godine na zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezoluciju kojom je 3. prosinca proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom.

Nakon donošenja navedene rezolucije, UN-ova Komisija za ljudska prava pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. prosinca: “s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu”.
 
Vlada Republike Hrvatske je u travnju 2017. godine usvojila Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, koja je ujedno i provedbeni dokument Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.
 
Ciljevi su strategije, među ostalim, ojačati edukaciju i uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada te ukazati na važnost pristupačnosti obrazovanja. Također, njome se osnažuje organiziranje smještaja kako bi se što više osoba s invaliditetom uključilo u zajednicu.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je izradom ovog strateškog dokumenta osiguralo nastavak kreiranja multisektorske politike promicanja prava i izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom.
 
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN-a definirala je osobe s invaliditetom kao osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, a koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala ovu Konvenciju, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebice ranjivu skupinu građana.
 
U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom, kontinuirano radi na promicanju prava i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom: trenutno osigurava uslugu osobne asistencije za ukupno 1488 osobe, usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe za 159 osoba te usluge videćeg pratitelja za 236 slijepe osobe.
 
Ovim putem zahvaljujemo se na dosadašnjoj suradnji svima koji su podržali i pozdravili sve pozitivne promjene te svojim zalaganjem, znanjem i iskustvom doprinijeli kako bi se osobama s invaliditetom osigurala najviša razina suvremene zaštite, pristupačnost svim pravima i njihovo ostvarivanje bez diskriminacije.


(Foto: idpwd.com.au)

Pisane vijesti