U punoj dvorani hotela Internacional u Zagrebu održan je Aktiv ravnatelja centara za socijalnu skrb

  • Slika /Vijesti2017/2017-09-11b.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić, sa suradnicima sudjelovala je na radnom sastanku sa ravnateljima centara za socijalnu skrb na kojem su predstavljeni nacionalni program „Za snažniju obitelj“ koji MDOMSP provodi u suradnji sa UNICEF-om i Hrvatskom udrugom socijalnih radnika te početak programa „Sustavna podrška obiteljima s djecom: procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobiti djece“, ujedno i nastavka suradnje Ministarstva, UNICEF-a te Društva za psihološku pomoć.

O važnosti jačanja međuresornih odnosa i kvalitete usluge u pružanju sustavne podrške obiteljima s djecom razgovarale su ministrica gđa Nada Murganić, državna tajnica gđa Marija Pletikosa, pomoćnica ministrice dr. sc. Maja Vučinić Knežević, predstavnica UNICEF-a gđa Gordana Horvat, prof. dr. sc. Marina Ajduković s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika gđa Štefica Karačić.

Na sastanku je predstavljen program osnaživanja kapaciteta centara za socijalnu skrb te razvoja i edukacije ravnatelja kao vodećih osoba pri planiranju, organizaciji i kontroli navedenih ustanova. Taj je program ujedno i prvi koji kreće od uloge ravnatelja CZSS u daljnjem razvoju sustavne podrške obiteljima s djecom. Za ravnatelje, ali i druge djelatnike u sustavu centara socijalne skrbi najavljene su edukacije, radionice i seminari. Kroz kontinuiranu podršku  i ulaganje u edukaciju socijalnih djelatnika nastojat će se ojačati suradnja cjelokupnog sustava socijalne skrbi. Osim voditelja i stručnih timova centara, krajnje ciljne skupine programa upravo su obitelji s djecom u riziku, a cilj programa bit će pružanje bolje i kvalitetnije usluge obiteljima te smanjivanje rizika za dobrobit djece.

„S posebnim senzibilitetom i pažnjom potrebno je pristupati obiteljima s malom djecom“, kazala je ministrica te nadodala kako su u takvim slučajevima edukacija djelatnika centara za socijalnu skrb te međusobna suradnja i čvrsti kontakti između nadležnih ustanova vrlo bitna sastavnica.

Pisane vijesti