Vlade Republike Hrvatske prihvatila Akcijski plan unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Slika /Fotografije/banski-dvori.jpg

Vlada Republike Hrvatske je na 77. sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijela Zaključak kojim se prihvaća Akcijski plan unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Ovaj Akcijski plan je provedbeni dokument preporuka Vijeća Europske unije u području socijalne zaštite i dijela reformske mjere Nacionalnog programa reformi za 2017. godinu Vlade RH.
Akcijski plan unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2018. do 2020. godine obuhvaća mjere koje će osigurati transparentan sustav socijalnih naknada s dostupnim podacima o vrsti i iznosu naknada za svakog korisnika.
Praćenjem i analizom će se osigurati smjernice za bolje ciljanje naknada i programa, odnosno kreiranje učinkovitijih socijalnih politika, s ciljem bolje distribucije sredstava i smanjenja siromaštva.

Zaključak Vlade RH o prihvaćanju Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada

Akcijski plan unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Pisane vijesti